Emission de la Radio Lobiko sur le Monkey Pox

La Radio Lobiko décortique la problématique de la maladie Monkey Pox dans la Province de Mbandaka